Komputerowe Biuro Rachunkowe

 Witamy na stronie Biura Komputerowego Krzyski.pl

 

 Aktualno??ci

     
Firma Komputerowe Biuro Krzyski.pl sp. z o.o. powsta??a w   2000    roku. Kompleksowo wykonujemy ksi??gow???? zarówno dla ma??ych jak i duzych firm. Prowadzimy równieş szkolenia z zakresu obs??ugi programu ksi??gowego SYMFONIA, prowadzimy równieş serwis komputerów.  
         
 SYSTEM SYMFONIA - SZKOLENIA  BIURO RACHUNKOWE   KASY FISKALNE 

Kursy z zakresu obs??ugi Systemu Zarz??dzania Symfonia: Kadry i P??ace, FK (ksi??ga handlowa), Handel, ??rodki Trwa??e...

Prowadzimy ksi??gi rachunkowe, ksi??şki przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaşy (rycza??t ewidencjonowany), prowadzenie pozosta??ych ewidencji...

Sharp, Logitech, Unitech, IBM, Fujitsu-Siemens, Metrologic. D??uga wspó??praca z firma Torrel...

czytaj wi??cej  

czytaj wi??cej

  czytaj wi??cej